دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس الملوک عضدی (معزی)

دختر توران (عفت الدوله) و نصرت الله میرزا امیراعظم؛ همسر نجفقلی میرزا حسام الدوله معزی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو