دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مربوط به شکایت سردار مجلل و عبدالحمید سلطان از شمس‌الملوک و برادرش، ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ ش

مکاتبات مربوط به شکایت سردار مجلل و عبدالحمید سلطان از شمس‌الملوک و برادرش، ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ ش

درباره شکایت سردار مجلل و عبدالحمید سلطان از شمس‌الملوک (دختر امیر اعظم و همسر حسام‌الدوله) و برادرش (یدالله میرزا امیر اعظم) مربوط به امور ورثه، مشکلات رساندن احضاریه به آن دو به دلیل تغییر محل اقامت و سفر، و ابلاغ حکم غیابی صادره از عدلیه کرمان؛ شامل مکاتبات عدلیه تهران، کرمان، کرمانشاهان، شاهرود، سمنان، دامغان، و عراق [عجم، اراک]؛ بخشی از شکایت عبدالحمید سلطان درباره فخر‌الملوک خانم (همسر مهدیقلی میرزا) است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ بهمن ۱۳۰۰ ش تا ۲ آذر ۱۳۰۲ ش
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A48
  •