دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بساط سفره عقد

بساط سفره عقد

بساط سفره عقد شامل آیینه، دو شمعدان، سربخاری، و دو گلدان. متعلق به شمس الملوک عضدی، دختر توران و نصرت الله میرزا امیراعظم، و همسر نجفقلی میرزا حسام الدوله معزی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A25
  •