دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های شمس الملوک عضدی به شوهرش حسام الدوله معزی

نامه های شمس الملوک عضدی به شوهرش حسام الدوله معزی

نامه های شمس الملوک عضدی به شوهرش نجفقلی میرزا حسام الدوله معزی شامل پاکتی که نامه ها در آن نگهداری می شده است و حسام الدوله آن را به دخترش نزهت الزمان داده است. عکس این پاکت در سند شماره 1134A8 موجود است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده شمس الملوک عضدی (معزی)
  • تاریخ حدود ۱۳۳۲ یا ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1134A3
  •