دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس الملوک عضدی

شمس الملوک عضدی

شمس الملوک عضدی، دختر توران و نجفقلی نصرت الله میرزا امیر اعظم، و همسر نجفقلی میرزا حسام الدوله (معزی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A15
  •