دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یوسف عدل

یوسف عدل (مکرم الملک، قائم مقام تبریزی)، پسر عالیه خانم و سید حسین عدل، با قمر (امیرزاده خانم) در ۳۲ سالگی ازدواج کرد. فرزندان آنها غلامرضا عدل، یحیی عدل، شمس فر و عظمی عدل هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید