دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلامرضا عدل

ت ۱۲۸۵ ش مشهد

پسر امیرزاده خانم (قمر) و یوسف عدل؛ با افتخار اعظم پناهی، نوه عمه خود، ازدواج کرد و فرزندان آنها منصور و لیلا هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید