دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نگار خانم غفاری

دختر عبدالله خان غفاری؛ همسر رضا قلی خان غفاری که علی اکبر غفاری، پسر خرم خانم و مرتضی قلی خان (برادر رضا قلی خان) با آن‌دو بزرگ شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید