دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

خانه کیهان، کاشان؛ خانم نشسته در جلو: نگار خانم غفاری؛ کودکان از جلو به عقب: مهرداد، بعد مهردخت، فریده (راست) و گیتی (فرشته، چپ). ردیف وسط، نفر سوم، از راست: ایران خانم غفاری، چهارم: امیردخت غفاری؛ ردیف عقب، نفر دوم از راست: سرهنگ محمد غفاری، سوم: خسرو خان صالح

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A7
  •