دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه آقا سید محمد و نیره خانم با نگار خانم، ۱۳۱۸ ق

صلح نامه آقا سید محمد و نیره خانم با نگار خانم، ۱۳۱۸ ق

صلح نامه آقا سید محمد، پسر آقا سید محمد حسن کله پز، و نیره خانم، دختر میرزا فضل الله خان غفاری، با نگار خانم، دختر مرحوم عبدالله خان غفاری، بر سر همگی مجری المیاه ده سرخه آب از جمله هفتاد و پنج سرخه که عبارت از یک طاق بوده باشد، در مدار هفت شبانه روزات قنات سفلای قریه کله کاشان و یک قطعه زمین که تقریبا یازده قفیز است به مساحت شاه، واقع در قریه کله به انضمام نهر، به مال‌المصالحه مبلغ یکصد و ده تومان از قرار ریال مظفرالدین شاهی جدید الضرب ۲۴ نخودی عددی یکهزار دینار.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ محرم ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A57
  •