دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سیمین دخت پزشک نیا

دختر نصرت سیاهپوش و اسماعیل پزشک‌ نیا؛ اول با نصرت الله ضیایی ازدواج کرد و بعد با عزت‌الله سالار کلانتری که فرزندان آن‌د‌و عبارتند از: محمد مهدی، علی محمد، و دلبر

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو