دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ردیف جلو، از راست: منوچهر پزشک نیا، سیامک سیاهپوش، سیمین دخت پزشک نیا، و نصرت سیاهپوش؛ ردیف عقب، از راست: پوران دخت پزشک نیا و آذرمیدخت پزشک نیا

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها پانته‌آ سیاهپوش
  • متعلق به مجموعه پانته‌آ سیاهپوش
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16199A48
  •