دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به آذرمیدخت و فریده، ۱۳۴۳ ش

نامه محمد عامری به آذرمیدخت و فریده، ۱۳۴۳ ش

شامل احوالپرسی از همسر و فرزندانش فریده، و گلناز، دیر رسیدن نامه‌هایش و رفع سوءتفاهم از همسرش، حرکت از ژنو و رفتن به لندن و ملاقات با اسقف تامن، ملاقات با نازی، رساندن سلام به اطهره خانم و علی آقا، دیدار از آکسفورد و کالج محل تحصیل غلامحسین به همراه او، درس خواندن کیهان در همان کالج، شهریه ماهانه دو هزار تومانی کالج، قصد معرفی اسقف تامن به عنوان سرپرست غلامحسین و کیهان، رفتن غلامحسین و کیهان به نزد خانواده‌ای انگلیسی در تعطیلات ایستر، آمدنشان به لندن در بیست و نه اسفند، ماندن یک هفته‌ای وی در هامبورگ یا پاریس و سپس ژنو و از آنجا عزیمت به تهران، خرید لوازم سفارشی آذر و فاطمه، خوب بودن حال دکتر بوذرجمهری و حرکت وی به سوی تهران، نامه نگاری به غلامعباس، درخواست ارسال اخبار کرمان و کارهای ملکی، نامه نگاری به حاج مراد، ابراز ارادت به برادر و خواهر، سیمین، مهین، و آقای ارباب؛ ادامه نامه خطاب به دخترش فریده است: شامل احوالپرسی، ابراز امیدواری به سفر دسته جمعی بعدی به لندن، اعلام آمادگی جهت خریدن وسایل مورد نیاز وی از لندن، گله از نامه آذر درباره نرسیدن امانتی‌ها، سلام به گلناز، و دلتنگی برای فاطمه و فریده؛ همرا با پاکت