دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی خانواده سیاهپوش

عکس دسته جمعی خانواده سیاهپوش

ردیف عقب، از راست: سیاوش سیاهپوش، پوران دخت پزشک نیا، سیامک سیاهپوش، سیمین دخت پزشک نیا، آذرمیدخت پزشک نیا، محمد سیاهپوش، و هوشنگ پزشک نیا؛ ردیف جلو، از راست: علی اصغر سیاهپوش، طلعت منصوری، منوچهر پزشک نیا، نصرت سیاهپوش، مهین دخت پزشک نیا، توران (گیسا) میرابوتراب، و علی اکبر سیاهپوش

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  به گفته خانواده این عکس قبل از کشف حجاب گرفته شده است.

 • ابعاد ۲۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها پانته‌آ سیاهپوش
 • متعلق به مجموعه پانته‌آ سیاهپوش
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 16199A21
 •