دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: آقای لطفی، اسماعیل پزشک نیا و دخترش مهین دخت در بغلش، و محمد سیاهپوش؛‌ نشسته از راست: سیامک سیاهپوش، هوشنگ پزشک نیا، منوچهر پزشک نیا، و سیمین دخت پزشک نیا؛ نوشته پشت عکس: «در اوایل سنه ۱۳۰۷ در منزل خیابان پهلوی برداشته شد [ردیف اول:] لطفی، پزشک نیا، محمد خان سیاهپوش [ردیف دوم:] اطفال پزشک نیا»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها پزشک نیا
  • متعلق به مجموعه پزشک نیا
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16197A6
  •