دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

نوشته زیر عکس: «فروردین ۱۳۰۹ در عمارت مرحوم حاجی بابا در اصفهان از خانم خلیل خان [اوا کارل، مادر ملکه ثریا] و رسول [پسر بی‌بی خاور اسفندیاری] و سالار ارفع انداخته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ فروردين ۱۳۰۹ ش
  • ابعاد ۶.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A40
  •