دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی جان فرقانی

ت ۱۲۸۶ ش
و ۳۱ تير ۱۳۶۲ ش

دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی؛ او با محمد فرقانی ازدواج کرد و آن دو صاحب چهار فرزند به نام‌های سلطان، عذرا، علی (خسرو)، و مؤذن شدند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید