دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی جان فرقانی

شمسی جان فرقانی

دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B2
  •