دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: محمد فرقانی (همسر شمسی جان)، شمسی جان فرقانی (دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی)، و حميد سرتيپی (فرزند مؤذن فرقانی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B42
  •