دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمسی جان

شمسی جان

شمسی جان فرقانی، دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی اصفهانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  مهر پشت عکس: عکاسی همایون اصفهان [؟]

 • ابعاد ۵ × ۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها الهه باقری
 • متعلق به مجموعه الهه باقری
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15165B8
 •