دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: شهلا زمانی (دختر عذرا فرقانی)، شمسی جان فرقانی (دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی)، علی آقا (خسرو) فرقانی (پسر شمسی جان و محمد فرقانی)، اشرف قناد (همسر اول علی آقا)، و طاهره زمانی (دختر عذرا فرقانی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B43
  •