دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: کودک: اکبر (پسر مؤذن فرقانی)، مؤذن فرقانی (دختر شمسی جان و محمد فرقانی)، شمسی جان فرقانی (دختر سلطان خانم و علی خان فرقانی)، قاسمعلی (پسر کوچکتر) و غلامحسین (پسران سلطان فرقانی و احمد دباغی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها الهه باقری
  • متعلق به مجموعه الهه باقری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15165B44
  •