دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم آغا (خانم امیر)

دختر مریم جان بیگم (آفاق بی بی جهان) و میرزا محمد حسین؛ همسر میرزا رضا مسعودی خراسانی، و مادر مسعود، امیرحسین، نوابه، و محمود

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو