دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب

بشقاب

متعلق به بیگم آغا (دختر مریم جان بیگم و میرزا محمد حسین) یا مادر شوهرش (گلین خانم)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر: ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A5
  •