دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بی بی آغا خانم و میرزا غلام رضا خان، ۱۳۳۱ ق

نکاح نامه بی بی آغا خانم و میرزا غلام رضا خان، ۱۳۳۱ ق

نکاح نامه بی بی آغا خانم، دختر میرزا محمد حسین خان، و میرزا غلام رضا خان، پسر آقا میرزا حسن خان شجاع الایاله، با مهریه به میزان یک سهم از دوازده سهم مزرعه آبقوله واقعه در سرجام و یک طاقه شال کشمیری به قیمت پنجاه تومان و یک حلقه انگشتر الماس به قیمت چهل تومان که هر دو فقره به منکوحه رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۱ ق
  • ابعاد ۲۹.۵ × ۴۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B31
  •