دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فنجان و نعلبکی قهوه خوری

فنجان و نعلبکی قهوه خوری

متعلق به بیگم آغا (دختر مریم جان بیگم و میرزا محمد حسین) یا مادر شوهرش (گلین خانم)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد فنجان: ارتفاع: ۵ سانتیمتر، قطر: ۵ سانتیمتر؛ نعلبکی: قطر: ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A13
  •