دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چراغ گردسوز

چراغ گردسوز

احتمالا متعلق به بیگم آغا (دختر مریم جان بیگم و میرزا محمد حسین)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۶۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A1
  •