دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شایسته خانم غفاری

شایسته خانم دختر میرزا فضل الله خان و همسر حیدر قلی خان غفاری (برادر سردار مقتدر) بود. فرزندان آنها: معز الدین، سیف الدین، نوابه خانم، و بدیع الزمان. شایسته خانم خواهر نوش آفرین خانم بود.

این اطلاعات را فرخ شیبانی، صاحب مجموعه شیبانی، در اختیار ما قرار داده است. از شجره نامه خانوادگی غفاری هم در تنظیم این شرح حال استفاده شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو