دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوابه خانم

ت ۱۲۸۵ ش
و ۱۳۴۳ ش

نوابه خانم دختر شایسته خانم و حیدر قلی خان غفاری بود. همسر اول او امیر نعمت الله خان ضرابی بود که فرزندان آن‌ها اصلان، یوسف، پروین، و تیرداد نام دارند. همسر دوم او محمد سیاهپوش بود که سهیلا سیاهپوش کلیائی فرزند آن‌ دو است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید