دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: اصلان، نوابه غفاری، بچه در بغلش: تیرداد، شایسته غفاری، کودک جلوی او: یوسف، بدیع الزمان غفاری، و پروین. اصلان، تیرداد، یوسف، و پروین فرزندان نوابه غفاری و نعمت الله ضرابی هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A25
  •