دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نوش آفرین خانم در کنار خانواده

نوش آفرین خانم در کنار خانواده

ردیف ایستاده از راست به چپ: نوابه خانم، پروین ضرابی، و بدیع الزمان؛ ردیف نشسته از راست به چپ: اصلان ضرابی، نوش آفرین خانم، و شایسته خانم، کودک جلوی تصویر: یوسف ضرابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ شیبانی
  • متعلق به مجموعه فرخ شیبانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13105A3
  •