دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف عقب، ایستاده از راست: نوابه غفاری، پروین ضرابی، و بدیع الزمان غفاری؛ ردیف نشسته: اصلان ضرابی، نوش آفرین غفاری، و شایسته غفاری؛ کودک ایستاده در جلو: یوسف ضرابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها ایران خانم و امیردخت غفاری
  • متعلق به مجموعه ایران خانم و امیردخت غفاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16178A29
  •