دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بتول خانم و میرزا نصرالله خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه بتول خانم و میرزا نصرالله خان، ۱۳۳۴ ق

نکاح نامه بتول خانم، دختر [زرین تاج خانم و] حسینقلی خان سرتیپ، و میرزا نصرالله خان، پسر [عصمت خانم و] میرزا آقا خان مهندس، با مهریه به مبلغ چهارصد تومان و یک جلد کلام الله مجید به هدیه پنج تومان. مبلغ دویست و پنجاه تومان از مهریه نقدا واصل و صد و پنجاه تومان و یک جلد قرآن در ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس غربی
  • متعلق به مجموعه اقدس غربی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1394A2
  •