دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ردیف پشت، از راست: داوود، فرخنده، نصرت الله، عفت، تاج الملوک (مادام جان)، لطیفه، بدیع الملوک (عفیفه)، و مدحت الزمان؛ ردیف جلو (کودکان): مینو جوان (دختر گوهرالملوک و عادل الدوله)، قمرالملوک (دختر لطیفه)، همایون تاج (دختر لطیفه)، خسرو (پسر بدیع الملوک)، و ساسان (پسر گوهرالملوک و عادل الدوله)؛ داوود و مدحت الزمان فرزندان تاج الملوک و بدیع السلطنه و فرخنده، نصرت الله، عفت، لطیفه، و بدیع الملوک فرزندان علویه خانم و بدیع السلطنه بودند. بنا به گفته افسانه نجم آبادی، این عکس در خانه خانواده مادری او در محله حسن آباد تهران گرفته شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳ تير ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  دستخط عفت خانم پشت صفحه: «عصر شنبه ۱۵/۴/۱۳ به اتفاق تمام خانواده»

 • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها فرخنده سهرابی
 • متعلق به مجموعه فرخنده سهرابی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۹ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14128A17
 •