دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم بدیع السلطنه

حاجی ابوالقاسم بدیع السلطنه معتمد نظام پسر سلیمانخان و از اعقاب سهراب نامی بود که از گرجستان به ایران مهاجرت کرده بود. او برادر دبیرالسلطان و وکیل الدوله بود. بدیع السلطنه از سال ۱۳۱۴ ق در دربار مظفرالدین شاه رئیس قورخانه بود. او بعد از فوت برادرش (دبیرالسلطان) با همسر او (نامش دانسته نیست) ازدواج کرد و آن دو صاحب چهار فرزند شدند: معصومه خانم، ربابه خانم، ستاره خانم، و رقیه خانم. پس از فوت همسر اولش با علویه خانم (خانم جون) ازدواج کرد و فرزندان آن دو از این ازدواج عبارتند از: عفیفه (بدیع الملوک)، عفت، لطیفه، نبیره (تولد در حدود ۱۳۲۶ ق و فوت در کودکی)، فرخنده، و نصرت الله. چند سال بعد و همزمان با ازدواج با علویه خانم، او با تاج الملوک (مادام جان) ازدواج کرد و فرزندان آن دو فخرالملوک، سهراب، گوهر الملوک، مدحت الزمان، و داوود نام داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید