دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نرجس خانم (گوهرالسلطنه)

نرجس خانم ملقب به گوهرالسلطنه، دختر مبشرالسلطان بود. او در ۲۷ ذیحجه ۱۳۳۶ ق با فتحعلى وزيرى ازدواج کرد و آن دو صاحب شش فرزند شدند: هما، شمسی، ایرج، فرشته، فریدون، و ملکه.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید