دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: بدری وزیری (دختر اختر اعظم و علینقی وزیری)، شمسی وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری)، فتحعلی وزیری، و ملکه وزیری (دختر گوهرالسلطنه و فتحعلی وزیری)

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: با خانم و بچه ها به پهلوی [ناخوانا] خوابیده بود، بیدار شد با هم رفتیم گردش و دو عکس انداخته و یک دستکش و شانه برای [ناخوانا] خریداری شده و سه چهار مرغ پخته و قدری کالباس و [ناخوانا] خوب و نان سفید و سیاه و خیارشور و غیره خریداری شد. آقای صمصام الملک هم تشریف آورد. امیراعظم با خواهرش هم [ناخوانا] سفارششان کامل شده، همه گی ساعت [ناخوانا] ساعت [ناخوانا] و نیم بعد از ظهر حرکت کردند. حضور آقا شیخ [ناخوانا] و مهین عزیز سلام [ناخوانا].

 • ابعاد ۱۴ × ۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها مه لقا ملاح
 • متعلق به مجموعه مه لقا ملاح
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14129A34
 •