دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تأدیب النسوان، ۱۳۳۴ ق

تأدیب النسوان، ۱۳۳۴ ق

تأدیب النسوان، به کتابت محمود شیبانی، که در برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النساء آمده است، متنی مرد سالارانه و هجوآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ ق
 • یادداشت ها

  بنا به پژوهش روح انگیز کراچی، نویسنده متن به احتمال بسیار خانلر میرزا احتشام الدوله (وفات: ۱۲۷۸ ق، از پسران فتحعلی شاه) است. بنگرید به: «نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟»، تاریخ ادبیات (مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، ۶۵، ۳ (تابستان ۱۳۸۹): ۱۹۹-۲۰۸.

 • ابعاد ۱۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
 • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14142A24
 •