دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق ملکه ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ ق

درباره حقوق ملکه ایران، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ ق

مکاتبات میان وزارت عدلیه، وزارت مالیه، اداره محاسبات فارس، پیشکار مالیه یزد، اداره خزانه داری کل، ریاست وزرا، وزیر دربار، و ملکه ایران درباره توقیف مبلغ چهارصد و شصت و یک تومان از مقرری ملکه ایران به موجب حکم غیابی برای پرداخت بدهی او به آقا رضا قلی ناظر، شکایت ملکه ایران و دستور ریاست وزرا به رفع توقیف و پرداخت حقوق او، شکایت دوباره ملکه ایران درباره عدم دریافت حقوق به مدت سه سال، و دستور رسیدگی به این امر

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق تا ۵ شعبان ۱۳۳۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A16
  •