دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن خان اسفندیاری (محتشم السلطنه)

ت ۱۲۸۳ ق
و ۱۳۶۴ ق

پسر میرزا محمد خان صدیق الملک؛ همسر مهرالدوله؛ فرزندان: افسرالدوله، عباسقلی (همسر اول مریم فیروز)، غلامحسین، فتح الله، حسینعلی، و نصیرالسلطنه؛ میرزا حسن خان در سال ۱۳۱۰ ق ملقب به محتشم السلطنه شد.

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۳۷. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید