دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیتا عامری

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، اسناد حقوقی و مالی شامل نکاح‌نامه، صلح‌نامه، بیع‌نامه، هبه‌نامه، وقفنامه، اقرارنامه، اجاره‌نامه، صورت مخارج، رسید، عریضه، و نامه‌های خانوادگی از جمله نامه‌های غلامحسین عامری به قمرالملوک عامری

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
  • آخرین ویرایش ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 17201
  •