دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماه تابان (سعادت السلطنه)

دختر میرزا آقا مستوفی (سعید لشکر)؛ همسر اسمعیل بهرامی (عمادالممالک)؛ فرزندانش عبارتند از: فضل‌الله، میرزا عبدالله، ابوالقاسم، عیسی، معصومه دبیراعظم (شرافت السلطنه)، رقیه نیمتاج (صفوی)، ربابه (اشرف الملوک)، فاطمه (شریف الملوک)، زهرا (تاج الملوک)، و همایون تاج (فرهمندی)؛ مادربزرگ پدری الهه، آتشه، انوشه، و ارسلان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه، اسناد خانواده، و توضیحات عکس های خانواده است. نام ربابه و زهرا بهرامی (تاج الملوک) در شجره نامه خانواده موجود نیست. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید