دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس بقائی و بستگان

اقدس بقائی و بستگان

از راست، ایستاده: علی محمد (برادر فرخنده خانم)، صدیقه طباطبایی (دختر فاطمه بقائی)، فاطمه بقائی (دختر عموی اقدس بقائی)، سید محمد طباطبایی (همسر و پسر خاله اقدس بقائی)، اقدس بقائی، میرزاحسن خان نایب الحکومه [بقائی] (پدر اقدس بقائی)، جواد (پسر محمدرضاخان نواب پور)، فرخنده خانم (مادر اقدس بقائی و دختر بی بی علی عسکر خان)، بی بی صدیقه (همسر محمدرضاخان نواب پور)، و محمدرضاخان نواب پور (برادر فرخنده خانم)؛ نشسته (خواهران و برادر اقدس بقائی): افسر (ناهید)، غلامرضا، و اشرف

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۸ ش
  • ابعاد ۲۰ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A5
  •