دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پوری سلطانی

مجموعه‌ای از عکس‌‌های خانوادگی، یک شناسنامه، یک وصیت‌ نامه، و یک مصاحبه. این مجموعه با مجموعه شیفته سلطانی مرتبط است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1398
  •