دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست، نفر سوم ایستاده: رستم ایدون، نشسته: خرمن ایدون (مادر رستم)، دختر بچه نفر دوم: بانو (دختر بهمن)، خداپرست (زن دایی رستم ایدون)، ارغوان ایدون (همسر رستم)، بچه نفر پنجم در آغوش ارغوان: خسرو باستانی فر (پسر مهربانو مرزبان و برادر ارغوان)، مروارید ایدون (دختر بهرام بهزیز)، پسر بچه در آغوش مروارید: بهرام (پسر خدامراد ایدون)، مهربانو مرزبان (مادر ارغوان)، دختر بچه در آغوش مهربانو: لعل دینیار (خداوندی)، ناشناخته، و دختر بچه ایستاده: گوهر (دختر بهمن).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد با قاب: ۲۴ × ۱۹ سانتیمتر، بدون قاب: ۲۰.۵ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A7
  •