دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت الدوله و دیگران

عزت الدوله و دیگران

از راست: عزی [عزت الملوک]، گوهر ملک، فرنگیس خانم (همسر صیغه ای ناصرالدین شاه و ندیمه عزت الدوله)، عزت الدوله (دختر ام الخاقان و مظفرالدین شاه؛ همسر عبدالحسین فرمانفرما)، عزت ملک، تاجی [تاج الملوک]؛‌ گوهر ملک و عزت ملک دختران فخرالزمان و نظام الدین میرزا فرمانفرمائیان بودند؛ عزت الملوک و تاج الملوک دختران زهرا سلطان عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B19
  •