دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست، ایستاده: عبدالله والا، ثمیله (فخرالملوک)، و نصرت الله جلالی قاجار (فرزند فرح السلطنه)، نشسته: کوکب الملوک و فرح السلطنه (نصرت الملوک). عبدالله والا فرزند محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) از همسر سومش، منیر سادات (خان جون)، و ثمیله (فخرالملوک)، کوکب الملوک، و فرح السلطنه فرزندان محمد حسین میرزا و همسر دومش، شمس الملوک غفاری (طوبی) بودند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱ ارديبهشت ۱۳۲۴ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تقدیم به دوست عزیزم بانو شمس طباطبائی نمودم، کوکب بهزادی، ۲/۱/ ۲۴»

 • مجموعه ها فرناز بهزادی
 • متعلق به فرناز بهزادی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 13100A17
 •