دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرح السلطنه (نصرت الملوک)

دختر شمس الملوک (طوبی) غفاری و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر تیمسار جلالی قاجار؛ و مادر نصرت الله

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید