دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرناز بهزادی

مجموعه‌ای از عکس‌‌های خانوادگی و یک نکاح‌نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ش تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13100
  •