دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوکب الملوک غفاری

ت ۱۲۹۳ ش مشهد

دختر شمس الملوک (طوبی) غفاری و محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان)؛ همسر عیسی بهزادی؛ فرزندان: بهین دخت، مهین دخت، شهین دخت، بهمن، بهناز، و فرناز؛ به گفته خانواده، کوکب الملوک صدای خوش داشت و ردیف آواز ایرانی را می‌دانست، و نقاش و شاعر بود.

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید